JASMS Anime - Ishimoda Shirou

Ishimoda Shirou

JASMS Anime - Ishimoda Shirou

"Case Closed TV" (Folge 39): Osamu Gojou -
"Saishuu Heiki Kanojo" ("Saikano"): Shuuji
JASMS Anime - Shuuji


Erstellt am 5.2.2005. Letzte Änderung auf dieser Seite: 28.7.2010